Axel Bergman og Lars Olof Bergman er spesialister i kjeveortopedi og utfører tannregulering på Tyholmen Tannlegesenter.

Axel er spesialist på tannregulering

Hans største mål er å gi deg det friske, sunne, rette smilet du alltid har ønsket deg.

Jeg skjønner at det å få kjeveortopedisk behandling er en stor avgjørelse for deg og vår praksis vil gjøre vårt ytterste for at behandlingen skal gå så smidig som mulig for deg, og gi deg beste mulig resultat.

Vi benytter oss av siste teknologi og tilbyr en rekke sikre og skånsomme behandlingsalternativer som er designet for å gi deg den individuelt tilpassede behandling du fortjener.

Tannlegene Axel Bergman og Lars Olof Bergman er spesialister i kjeveortopedi. Det vil si at etter fullført femårig utdannelse til tannlege har de gjennomgått en treårig fulltids videreutdannelse på universitet for å bli spesialist i kjeveortopedi. En kjeveortoped utfører alle former for tannregulering enten det er med hjelp av avtagbare skinner eller fast tannregulering på utsiden eller innsiden av tennene.

Tannlege Axel Bergman, spesialist i kjeveortopedi hos Tyholmen Tannlegesenter i Arendal

Kjeveortoped Axel Bergmans største mål er å gi deg det friske, sunne, rette smilet du alltid har ønsket deg.

For deg som har behov for tannregulering

Hvis det foreligger et bittfeil og det er ønskelig med behandling, vil vi samle inn de data vi trenger for å få utført en fullstendig behandlingsplan. Vi vil da ta de nødvendige røntgenbilder, fotografier og scanning for en 3D-modell av kjevene slik at vi kan planlegge den videre behandling. Etter at vi har utført en behandlingsplan møtes vi igjen for å gå igjennom denne sammen, og for å skrive en behandlingsavtale.

Prisen på kjeveortopedisk behandlingen er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Innen behandlingen påbegynnes får pasienten framlagt et kostnadsoverslag og en behandlingsavtale. For barn under 16 år er det et lovkrav at en foresatt eller noen som representerer de foresatte må underskrive behandlings- og kostnadsplanene før behandlingen kan begynne (informert samtykke).

Pasienten må i de aller fleste tilfeller påregne egenbetaling. Prissystemet er komplisert da refusjonene følger priser fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisutviklingen i samfunnet. De fleste reguleringstannleger arbeider som selvstendig næringsdrivende og følger derfor prisutviklingen i samfunnet forøvrig, i tillegg er det fri prissetting (markedsstyrt) av tannhelsetjenester. De siste 10 årene har myndighetene redusert de kjeveortopedisk arbeidstakstene (604a-604f) med omtrent 20%. Samtidig har det i Norge vært en naturlig prisvekst på 20-25% gjennom den samme perioden. Dette har dessverre ført til at egenandelen til pasientene øker.

Refusjon for kjeveortopedisk behandling

Inntil utgangen av det året pasienten fyller 20 år yter trygden støtte etter faste regler. Dette vil det bli gitt orientering om under konsultasjonen. Når pasienten er over 20 år må pasienten betale behandlingen selv. Unntak er store bittavvik og pasienter som trenger videre kirurgisk korrigering.

20-års grense
For å få støtte fra HELFO til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år.

Størrelsen på støtten varierer fra 40 til 100 % av offentlig honorar, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittavvikene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

 • Gr. A: 100 % refusjon
 • Gr. B: 75 % refusjon (90 % med søskenmoderasjon)
 • Gr. C: 40 % refusjon (60 % med søskenmoderasjon)
 • Gr. D: Ingen refusjon, pasientene her ansees å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan utføres, men da må alt betales av egen lomme uten støtte fra HELFO

 

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering får man, fra og med barn nummer to, søskenmoderasjon. I Gr. B økes refusjonen fra 75 til 90 %, i Gr. C fra 40 til 60 %.

Utregning av refusjonen

HELFO regner ut refusjonen til pasienten på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Det har dessverre gradvis blitt mindre og mindre refusjon for kjeveortopedisk behandling. Blant annet har refusjonen for røntgenbilder og fotografier under behandlingen blitt fjernet, noe som fører til en høyere egenandel for pasienter som gjennomgår kjeveortopedisk behandling. Våre priser ligger omtrent 30% over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasienten må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker.

Kostnader ved tannregulering (trygderefusjonen er ikke fratrukket)

Egenandelen for behandlingen vil variere avhengig av refusjonsprosent og komplikasjonsgrad. (Behandlingsplanlegging med tilhørende journalopptak er ikke inkludert).

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
 • Medfødt manglende tannanlegg, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller erstattes med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
 • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (Helsedirektoratet har en oversikt over slike sykdommer)
 • Pasienter som har vært utsatt for traume/tannskade, som skal eller kan behandles i kombinasjon med tannerstatning(er)
 • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)

HELFO utbetaler pasientens refusjon direkte til oss siden vår klinikk har direkteoppgjør med HELFO. Pasient/foresatte betaler derfor kun egenandelen til oss.

Prisliste

Kjeveortopedisk behandlingPris
Forundersøkelse hos spesialist inkludert oversiktsrøntgenbilde (OPG)kr 1 685
Behandlingsplanlegging samt innsamling av nødvendige data for å utføre dettekr 3 300 – 4 400
Innledende behandling med avtagbar kjeveortopedisk reguleringkr 8 000 – 15 000
Ortopedisk behandling (aktivator, twin-block osv.)kr 15 000 – 19 000
Behandling med fast apparatur i en kjevekr 18 000 – 26 000
Behandling med fast apparatur i begge kjever: Pris
– Enkelkr 20 000 – 30 000
– Middelskr 34 000 – 42 000
– Komplisertkr 45 000 – 55 000
Behandling med fast regulering på innsiden (lingualbehandling): Pris
– Enkel pr. kjevekr 20 000 – 30 000
– Incognitokr 60 000 – 80 000
Behandling med Clear Aligner:Pris
– Enkelkr 20 – 30 000
– Middelskr 35 – 45 000
– Komplisertkr 50 – 70 000

Barn og ungdom er individer under vekst og utvikling. Det finnes en rekke ulike bittavvik som behandles best til ulike tidspunkter under denne utviklingen. Særlig veksten kan utnyttes positivt og kan gjøre at en behandling blir enklere. Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til kjeveortopeden. Dersom det er tvil, er det best at vi kontrollerer og tar stilling til eventuell bittavvik – bedre for tidlig enn for sent.

Det er mulig og få tannregulering i alle aldre. Takket være nye og usynlige metoder, er det flere og flere voksne som kan og vil få hjelp med tannregulering. Se under vanlig og usynlig regulering. Gjennom sin stilling ved det odontologiske fakultet i Oslo og i sin privat praksis har Axel Bergman fått en bred erfaring med tannreguleringsbehandling på voksne.

Det er mulig og få tannregulering i alle aldre

Voksne søker oftest regulering av følgende årsaker:

 • Estetiske årsaker
 • Voksne som ønsker forbedret funksjon
 • Voksne som ikke hadde mulighet til regulering når de var unge
 • Bittfeil som har forverret seg eller har sklidd tilbake
 • Tannkjøttsykdom som kan ha gjort at tennene har flyttet seg
 • Tanntap eller stor tannslitasje der det er nødvendig med regulering før tennene skal erstattes eller bygges opp igjen

Tannreguleringsklosser i stål (brackets)

Tannreguleringen (Speed) som vi vanligvis bruker, er den minste og mest effektive på markedet. Vi bruker selvligerende brackets (klosser) som er 3 ganger mindre enn vanlige brackets: Derfor er de mer komfortable, mindre fremtredende og er mer hygieniske.

Keramiske brackets er mer diskret

For de pasientene som vil ha en regulering som er litt mer diskret, bruker vi reguleringsfester/brackets av glasskeramikk som er gjennomsiktig og derfor langt mindre synlige. Disse reguleringsfestene misfarges ikke av mat/drikke slik at de forblir gjennomsiktige og lite synlige gjennom hele behandlingen. Disse koster noe ekstra.

«Usynlig» tannregulering – regulering på baksiden av tennene

I dette tilfellet limes brackets som er spesialtilpasset til pasientens tenner på innsiden av tennene (Incognito). Reguleringen blir helt usynlig, men det kan ta tid å venne seg til klossene og til å snakke normalt og tydelig. Dette er utstyr som lages i Tyskland individuelt tilpasset hver pasient, i tillegg er denne teknikken mer komplisert og tidskrevende å utføre for tannlegen. Av disse grunnene er behandlingen ca 75-100 % dyrere enn vanlig regulering.

Vi er sertifiserte brukere av Incognito-brackets-system.

Plastskinner  – ”clear aligners”

Tennene flyttes ved hjelp av en serie tynne, gjennomsiktige plastskinner eller såkalte «clear aligners» som framstilles ved hjelp av avansert datateknikk. Pasienten bytter til en ny skinne hver til annenhver uke. Denne teknikken ble tidligere brukt kun på mindre estetiske korreksjoner hvor pasienten etterspør en lite synlig behandlingsmetode. Teknikken har på senere år blitt mer nøyaktig og forutsigbar og ved vår klinikk brukes det nå ved et stort utvalg av bittavvik. Ved behandling med ”clear aligners” vil tennene gradvis og forsiktig flyttes i den ønskede posisjonen basert på det kjeveortopeden har planlagt på forhånd. Her finnes det mange ulike produsenter og Axel ved vår klinikk har prøvd ut og jobbet med et flertall av disse systemene. Vi har bred erfaring med behandling av pasienter med hjelp av denne typen tannregulering og har drevet med dette siden 2006.

Fordeler «Clear Aligners»

 • 3D-simulasjon av behandlingsforløp
 • Nesten helt usynlige skinner
 • Myk overflate som ikke irriterer i munnen
 • Tas ut under spising og tannpuss, men skal brukes 22 timer pr. døgn
 • Ingen matrestriksjoner
 • Lett munnhygiene, lett renhold av skinner
 • Kontroller hver 8 – 10 uke
 • Vanskelig å ødelegge

Første konsultasjon

Pasienten kommer til vår klinikk for en første konsultasjon. Det blir tatt nødvendige røntgenbilder, fotografier samt 3D-scanning. Vi vil da gi informasjon om bittavvik, diagnoser samt hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

Behandlingsplanlegging

Ditt 3D-bilde kjøres inn i en programvare som har data fra millioner av tidligere behandlinger. Algoritmer kalkulerer hva som kan gjøres, og programvaren visualiserer hva du kan oppnå. Kjeveortopeden vil så bruke sin kunnskap og erfaring til å utføre nødvendige analyser og utarbeide en fullstendig individualisert behandlingsplan. Alt foregår online.

Produksjon av skinner

Etter at kjeveortopeden har utført en behandlingsplan og senere gjort de nødvendige korreksjoner digitalt sendes bestillingen til firmaet som produserer plast skinnene. Pakken med pasientens plastskinner ankommer klinikken 2-4 uker etter at bestillingen er sendt inn.

Utlevering av skinnene

Pasienten går sammen med kjeveortopeden på nytt igjennom  behandlingsforløpet og det blir instruert nøye hvordan skinnene skal brukes. Det blir dessuten ved oppstart festet gjennomsiktige små plastklosser på noen tenner slik at skinnene skal sitte godt og virke mest mulig effektivt.

Tennene blir gradvis flyttet på litt og litt og pasienten skifter selv skinner hver til annenhver uke etter instruksjon fra kjeveortopeden.

Kontrollbesøk

Oppfølgende kontroller skjer hos oss hver 6-10 uke. Pasienten får da med seg nye skinner som skal brukes frem til neste kontrollbesøk. Det er du selv som gjør den viktigste jobben og skinnene skal brukes 22 av 24 timer i døgnet for å gi best mulig effekt. Det anbefales at skinnene alltid tas ut når man pusser tennene og inntar flytende/fast føde.

Avslutning av aktiv behandling

Når vi har oppnådd det ønskede behandlings resultatet blir det festet en støtte streng på baksiden av tennene i overkjevens og underkjevens front. I tillegg får mange av våre pasienter en plate som man skal brukes på natten i en avtalt periode. Dette er en svært viktig del av behandlingen for å stabilisere det oppnådde resultatet.

Uavhengig av om man har hatt tannregulering eller ikke vil tennene akkurat som kroppen forandre seg i løpet av livet. Det er derfor helt avgjørende at man stabiliserer tennene i dets nye posisjon med hjelp av en støtte streng eller plate. I første omgang er dette viktig for å hindre at tennene går tilbake til sin opprinnelige posisjon, men på sikt når støttevevet har stabilisert seg rundt tennenes nye posisjon vil støtte strengene hindre de naturlige aldersforandringer som vil skje med våre tenner.

Hva må du tenke på når du har fått tannregulering?

Den viktigste oppgaven pasienten utfører etter å ha fått påsatt reguleringen, er tannpussen, som skal gjøres grundig morgen og kveld, hver dag, under hele behandlingen. Det vil bli undervist i tannpussteknikk samt instruksjon i bruk av solobørsten.

Det tar 5 minutter å pusse tennene ordentlig. 10 minutter daglig tannpleie er helt nødvendig!

Det skal skylles med fluorskyllevann 0,2 % hver kveld før man legger seg. Her er det viktig ikke å skylle med vann etterpå, da dette reduserer effekten av fluorskyllevannet. Fluorskyllevann fås kjøpt på apoteket.

Dårlig renhold vil medføre at emaljen på tennene skades. Disse skadene er begynnende hull som sees som hvite flekker på tennene (white spots). Disse flekkene er estetisk skjemmende og er vanskelig å fjerne. Det enkleste er å forebygge disse ved å følge de hygienerutinene vi gir dere! Disse hvite flekkene kan utvikle seg videre til ordentlige hull som krever behandling. Ta godt vare på tennene under behandlingen, slik at resultatet blir best mulig!

Pasienten skal gå til kontroll/stramming hver 4-6 uke. Det er viktig at de som bruker plater og annen avtagbar regulering tar denne med til hver kontroll, da disse ofte må justeres og kontrolleres.

Alle pasienter skal alltid ha ny time i hånden før dere forlater klinikken, etter hver kontrolltime. Hvis noen av pasientene kommer hjem uten ny time, må dere kontakte oss på telefon 37 02 55 33 for å bestille dette!

Av og til løsner det en eller flere reguleringsklosser, ofte skjer dette i begynnelsen av behandlingen da pasienten ikke har vent til reguleringen. Hvis dette skjer tar dere kontakt med oss snarlig slik at disse kan limes på igjen.

Regulering og mat/kosthold

Det vil være en del begrensninger i hva man kan spise under behandlingen med tannregulering. Disse begrensningene gjelder under hele behandlingen. Generelt skal man unngå all mat som er hard. Hard mat medfører at store tyggekrefter overføres til klossene, slik at disse løsner. Dette igjen medfører ofte at tennene kan bevege seg tilbake mot utgangpunktet. Vi må da bruke ekstra behandlingstid på å korrigere dette, slik at behandlingen tar lengre tid!

Mat du må unngå er:

 • Drops, karameller, tyggegummi, nøtter, knekkebrød. Seige og harde godterier generelt!
 • Man må unngå å spise gulrøtter og eple i sin opprinnelige form. Raspet gulrot og oppskåret eple er imidlertid greit.

 

Smerter  og ubehag

2-3 timer etter at reguleringen er påsatt, vil det bli ømt/vondt i tennene. Dette er helt normalt og vil vare alt fra 2-3 dager opptil en uke. Reseptfrie smertestillende vil enkelt kunne lindre dette, hvis det skulle være nødvendig (Ibux, Ibuprofen, Paracet osv.). Følg doseringen angitt på pakningen. Tennene kan etter en tid også bli bevegelige og føles løse, dette er også helt normalt. Det anbefales bløt mat i denne perioden!

I den første perioden er det også en viss risiko for å få gnagsår i kinnslimhinnen av de ny påsatte reguleringsklossene. Dette skjer på grunn av at  munnslimhinnen trenger tid til å bli vant til reguleringen. Da er det godt å ha bløt voks som dere kan trykke på de skarpe kantene. Denne myke voksen kan brukes flere ganger. Etter hvert vil slimhinnene i munnen bli tykkere slik at kroppen på denne måten tilpasser seg reguleringen. Det tar omtrent 1 til 2 uker å tilvenne seg reguleringen. Det vil også bli noe ømt i tennene etter strammingen som skjer hver 4-6 uke, ømheten varer da ofte kortere (2-3 dager) enn når reguleringen først ble satt på

Oppfølging hos vanlig tannlege

Det er å anbefale at man får utført en undersøkelse av tenner og tannkjøtt hos sin vanlige tannlege/tannpleier før den kjeveortopediske behandlingen starter. Dette for å utelukke eventuelle hull i tennene eller tannkjøtts problemer før behandlingsstart hos oss. Det er også viktig at man følger avtalte kontroller hos sin tannlege/tannpleier selv om man er under kjeveortopedisk behandling.

”Intermaxillary elastics”

Mange pasienter vil i løpet av sin tid med tannregulering bruke strikker mellom kjevene. Årsaken til at man bruker disse strikkene er for å flytte på tenner i riktig retning. Strikkene kan brukes for blant annet å regulere overbitt, underbitt og lukke luker etter tannuttrekninger.

Ved overbitt brukes disse strikkene som hovedregel fra hjørnetannen i overkjeven til 6-års eller 12-års jekslene i underkjeven (se bilder av klasse II strikker).

 

Klasse II strikker til 6-års jeksel i underkjeven

 

Klasse II strikker til 12-års jeksel i underkjeven

 

Ved underbitt brukes strikkene hovedsakelig fra hjørnetennene i underkjeven til 6-års jekslene i overkjeven (se bilder klasse III strikker).

 

Klasse III strikker

 

Vi vil vise deg hvordan du skal bruke dine strikker. Er du i det minste tvil om hvordan du skal bruke dem ring oss på 370 25 533.

Hovedregelen er at strikkene brukes likt på begge sider (symmetri) samt at de skal brukes 24 timer i døgnet 7 dager i uken (24/7). Strikkene byttes hver kveld før leggetid, da tar man to nye strikker fra sin strikkpose. Strikkene kan tas ut ved måltider, men settes på plass igjen når måltidet er over. Strikkene kan også tas ut ved tannpuss. Dette er unntakene, for øvrig skal strikkene brukes hele dagen og hele natten.

Smerter ved strikkbruk

Når man starter med strikkene for første gang vil dette gi ømhet/smerter i tennene den første perioden (noen dager), men dette vil gå over av seg selv når kroppen har tilpasset seg disse nye kreftene. Mange pasienter prøver å ta en pause fra strikkene i denne perioden for på denne måten unngå smertene. Problemet ved denne metoden er at man ikke får brukt strikkene og kroppen får aldr tid til å venne seg til disse strikkene. Dette vil medføre at strikkene vil gi smerter hver gang man bruker dem etter en lengre pause. Ved å bruke strikkene sammenhengende hele tiden, vil smertene forsvinne og kroppen får tid til å tilpasse seg.

Pasienter som ikke bruker strikkene som anbefalt av reguleringstannlegen

Dette vil medføre at behandlingen tar lang tid, samt at behandlingsresultatet ikke vil bli optimalt. For å få de peneste og beste resultatene av tannreguleringen, er man avhengig av pasientens samarbeidsevne (kooperasjon).

Noen pasienter velger å bruke strikkene bare om natten selv om de er blitt anbefalt å bruke strikkene hele tiden. Dette medfører at tennene flytter seg i riktig retning om natten, men at tennene beveger seg tilbake til utgangspunktet i løpet av dagen når man ikke bruker strikkene. Dette medfører at tennene i netto ikke beveger seg i det hele tatt. I prinsippet kan man da bruke strikkene i flere år uten at noe faktisk skjer. Ofte når man bruker strikker kan resten av reguleringen være passiv, slik at det eneste aktive element i reguleringen er strikkene. Bruk strikkene som anbefalt, det lønner seg.

Tannregulering er et samarbeidsprosjekt, hvor pasientens innsats ofte gjenspeiler seg i det endelige resultatet. For å oppnå et optimalt behandlingsresultat innen en fornuftig behandlingstid må pasienten etterleve de råd som din reguleringstannlege gir. Dette gjelder både strikkbruk og hvor flink man er å rengjøre sine tenner.

Husk vårt mål er alltid et best mulig behandlingsresultat, på kortest mulig tid. Dette bør også være dine mål. Stå på og bruk dine strikker som anbefalt.

Det tar vanligvis fra 12 – 24 mnd., men her er det store forskjeller alt etter bittavvik og hvor godt pasientene samarbeider. Dette vil pasienten få beskjed om.

Vi ønsker bestandig å beholde friske tenner, men det finnes tilfeller hvor fjerning av tenner vil være nødvendig for å oppnå det beste mulige resultatet både på kort og lang sikt.

Ved riktig munnhygiene får tennene ingen skader, men det er viktig at pasientene følger de hygieneinstruksjonene som blir gitt.

Hos noen pasienter vil tennene kunne være ømme de første dagene, alt etter tennenes utgangsstilling. Dersom dette skulle være et problem – spis da mykere kost. Man kan også ta reseptfrie medisiner som paracetamol eller ibux hvis det er ønskelig (følg angitt dosering). Etter noen dager vil “ømheten” og smertene gå over av seg selv.

Alle tenner ønsker å flytte seg etter en behandling. Når vi avslutter behandlingen vil ofte pasienten få en pålimt streng på baksiden av fortennene i underkjeven og / eller overkjeven, dette ofte i kombinasjon med en stabiliseringsplate (gom) i overkjeven. Dersom man er flink å bruke platen, samt å påse at strengene ikke løsner, vil tennene holde seg stabile.

Nei, da begynner den viktigste delen av behandlingen. I denne stabiliseringsfasen legger vi grunnlaget for at resultatet skal holde seg over mange år. Her er det viktig å følge instruksene gitt av reguleringstannlegen. Vi følger opp behandlingen i omtrent 2 år etter at reguleringen er fjernet. Når vi så tar farvel med hverandre vil ytterligere informasjon bli gitt.

Ingen grenser. Vi har utført behandling på pasienter over 80 år.

Kjeveortopedi og bruk av tannregulering handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Det antas at ca 30 % i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

En kjeveortoped er en tannlege som etter fullført femårig utdannelse til tannlege har gjennomgått en treårig fulltids videreutdannelse på universitet for å bli spesialist i kjeveortopedi. En kjeveortoped utfører alle former for tannregulering enten det er med hjelp av avtagbare skinner eller fast tannregulering på utsiden eller innsiden av tennene.

Axel vil gjerne svare på eventuelle spørsmål du/dere måtte ha, og ønsker å gi den informasjonen du/dere trenger for å avgjøre hvilken behandling som vil være den rette for deg/dere.

HENVISNING FOR

CBCT og OPG

Spesialistene tar imot henvisninger for CBCT (3D-røntgen) og OPG (ortopantomogram). CBCT-opptaket blir vurdert av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi Ulf Riis.

 • Henvisende tannlege får beskrivelse og røntgenopptaket tilsendt.
 • CD med CBCT-opptaket inneholder programvare slik at man kan se bildene på sin egen datamaskin om ønskelig.
 • OPG kan oversendes på CD eller som fotoutskrift.
Skjerminnhold
SPESIALISTENE PÅ TYHOLMEN TANNLEGESENTER

Christine, Axel og Lars Olof

Tannlege Christine Westlie Bergman er spesialist i endodonti og tar imot henvisninger for endodonisk behandling / rotfyllingsbehandling.

Axel Bergman og Lars Olof Bergman er spesialister i kjeveortopedi og utfører tannregulering. Vi utfører alle typer tannreguleringsbehandling, både på utsiden eller innsiden av tennene samt med avtagbare skinner så kalte «Clear Aligners».

Vi samarbeider også med spesialist i kjeve- og ansiktisradiologi Ulf Riis.

tannlegesekretærene

Anita, Mari, Marzanna og Semhar

Hos spesialistene vil du møte Anita Omholt, Mari Midttun, Marzanna Ziolkowska og Semhar Beyene.

Våre sekretærer utfører viktige oppgaver i forhold til å assistere tannlegene, sterilisering og renhold av instrumenter og utstyr, laboratoriearbeid, administrative oppgaver, papirarbeid m.m. Kort sagt er de uunværlige i enhver effektiv drift av en tannklinikk.

Tannlege Axel Bergman, spesialist i kjeveortopedi hos Tyholmen Tannlegesenter i Arendal

Fra klinikken på Tyholmen har både pasienter og ansatte panoramautsikt over byfjorden.